• 28 oktober 2021

Bij overschrijding van de wettelijke doorlooptijden, antedateren we de besluiten voor ophogingen (aangevraagd door de zorgaanbieder voor zorg in natura). Op deze manier kan de zorg ongehinderd worden voortgezet en gefinancierd.

Zoals we eerder lieten weten, hebben we te maken met vertragingen in de behandeling van aanvragen. Wij realiseren ons dat deze situatie ook veel vraagt van de mensen die zorg dragen voor een cliënt en dat er veel vragen kunnen komen. Op onze website vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de vertragingen.

We beogen einde van het jaar weer op orde te zijn.
Ontstaat er een knelpunt bij uw cliënt? Neem dan contact op met het CIZ.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen