• 28 oktober 2021

Bij overschrijding van de wettelijke doorlooptijden, antedateren we de besluiten voor ophogingen (aangevraagd door de zorgaanbieder voor zorg in natura). Op deze manier kan de zorg ongehinderd worden voortgezet en gefinancierd.

Zoals we eerder lieten weten, hebben we te maken met vertragingen in de behandeling van aanvragen. Wij realiseren ons dat deze situatie ook veel vraagt van de mensen die zorg dragen voor een cliënt en dat er veel vragen kunnen komen. Op onze website vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de vertragingen.

We beogen einde van het jaar weer op orde te zijn.
Ontstaat er een knelpunt bij uw cliënt? Neem dan contact op met het CIZ.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website