• 7 maart 2019

Niet elke cliënt voldoet zomaar aan de criteria van de Wlz, Zvw, Wmo of Jeugdwet. In de praktijk blijkt dat er grijze gebieden zijn. Daarom is samenwerking tussen het CIZ, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders belangrijk.

Gelukkig doen we dit al, maar we denken dat er nog meer mogelijkheden voor samenwerking zijn. We hebben elkaar nodig om tot een passende oplossing voor de cliënt te komen. Dat is immers zoals de wet bedoeld is (zie de Memorie van toelichting). Als CIZ hebben we daarom onder andere een ‘praatplaat’ ontwikkeld. Deze kan als handig hulpmiddel dienen bij het herkennen van de doelgroepen en het zoeken van samenwerking. En om vanuit het juiste domein de best passende zorg aan de cliënt bieden. We gaan graag samen met u in gesprek.

Twijfelt u toch over een aanvraag? Bel ons gerust op 088 - 789 1000.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen