• 14 november 2019

Vanaf 1 januari moet er voor elke cliënt op wie de Wzd van toepassing is, een zorgplan zijn. In dit zorgplan staat beschreven welke afspraken er zijn over de zorg aan de cliënt.

In het zorgplan kan ook onvrijwillige zorg opgenomen zijn, als dat nodig is om ernstig nadeel te voorkomen. Dit gebeurt met behulp van het stappenplan dat volgens de Wet zorg en dwang is opgesteld.

In het ziekenhuis

Een ziekenhuis is geen accommodatie zoals dat binnen de Wzd is bedoeld. Toch wordt hier uitvoering gegeven aan het zorgplan als een cliënt vanuit de thuissituatie of vanuit een zorginstelling opgenomen wordt. In het geval van onvrijwillige zorg, wordt in het ziekenhuis gekeken of er minder ingrijpende mogelijkheden zijn om ernstig nadeel te voorkomen of te stoppen.

Soms lukt het niet om het zorgplan uit te voeren omdat de omstandigheden in het ziekenhuis anders zijn of omdat er meer onvrijwillige zorg nodig is dan in het zorgplan omschreven is. Dan kan zorg verleend worden op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Het is belangrijk dat er over de uitvoering van het zorgplan overleg is tussen het ziekenhuis en zorgverantwoordelijke van de thuissituatie of van de accommodatie waar de cliënt al woont of opgenomen gaat worden.

Meer informatie over het zorgplan vindt u op www.dwangindezorg.nl. Hier vindt u ook de handreiking voor zorgaanbieders.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen