• 28 januari 2021

Vanaf vandaag staan de nieuwe cijfers van het vierde kwartaal op onze databank. Twee zaken die opvallen: de invloed van corona op de sterftecijfers en de voorbereiding van de ggz-cliënten in de Wlz per 1 januari 2021.

De databank biedt onderzoekers, gemeenten en zorgaanbieders inzicht in het aantal cliënten dat in Nederland recht heeft op zorg uit de Wlz. Met ingang van 1 januari 2021 hebben ook cliënten met een psychische stoornis toegang tot de Wlz. Voor die doelgroep zijn nieuwe zorgprofielen beschikbaar (GGZ Wonen). De nieuwe besluiten voor GGZ Wonen zijn afgegeven in 2020 met als ingangsdatum 1-1-2021. Als gevolg van deze wijziging is er ook een verschuiving zichtbaar in de omvang van de zorgprofielen GGZ-B.

Daarnaast heeft het coronavirus invloed op de cijfers. Zo is er een verlaging te zien in het aantal aanvragen en besluiten vanaf Q2 2020. Corona is er ook de oorzaak van dat het sterftecijfer vanaf Q2 2020 is gestegen. Dit is ook terug te zien in de aanspraakcijfers van de VV-sector vanaf de peildatum 1 juli 2020.

U vindt de meest recente cijfers inclusief de toelichting in onze databank.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen