• 3 maart 2020

De Databank van het CIZ is eind februari aangevuld met nieuwe cijfers. De Databank biedt onderzoekers, gemeenten en zorgaanbieders inzicht in het aantal cliënten dat in Nederland recht heeft op zorg uit de Wlz.

In de Databank vindt u het aantal cliënten met een Wlz-indicatie. Daarnaast toont het aantal cliënten dat gebruik maakt van de subsidieregelingen of waarbij een partnerverblijf aan de orde is. U kunt deze cijfers uitsplitsen naar bijvoorbeeld gemeenten, zorgprofielen en leeftijd. De meest recente data zijn hieraan toegevoegd (tot en met 1 januari 2020). De Databank laat data zien vanaf 2015.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen