• 25 juni 2019

Databank SWING biedt onderzoekers, gemeenten en zorgaanbieders inzicht in het aantal cliënten dat in Nederland recht heeft op zorg uit de Wlz.

De databank van het CIZ is door iedereen zelfstandig te raadplegen. De beschikbare gegevens tonen zowel de aantallen cliënten met regulier Wlz-recht, als de aantallen subsidieregelingen, partnerverblijven en Wlz-indiceerbaren.

De landelijke cijfers zijn onder meer uit te splitsen naar landsdeel, provincie en gemeente. Ook kunt u de resultaten verfijnen tot specifieke grondslagen, zorgprofielen en leeftijdscategorieën.

Per 1 juli voegen we recentere data toe aan SWING. Het gaat om de gegevens van 1 juli 2018 t/m 1 januari 2019.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen