• 12 december 2019

Bent u al voorbereid op de Wet zorg en dwang (Wzd)? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen.

Wat houdt de Wet zorg en dwang in?

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname. Als het niet meer lukt om passende zorg thuis te organiseren, kan een onvrijwillige opname nodig zijn. U kunt dan een aanvraag doen bij het CIZ.

Voor wie is de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang geldt voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Voor psychiatrische patiënten die te maken hebben met verplichte zorg is er de Wet verplichte ggz (Wvggz). Aanvragen voor deze patiënten verlopen niet via het CIZ maar via de officier van justitie.

Welke informatie heeft het CIZ nodig bij een aanvraag?

Een aanvraag kunt u doen met het daarvoor bedoelde aanvraagformulier (1 januari beschikbaar via www.ciz.nl). Op dit formulier staat welke informatie wij van u nodig hebben. U vindt deze informatie ook op ons overzicht.

Wie mag een aanvraag indienen bij het CIZ?

In de Wet zorg en dwang staat beschreven wie een aanvraag mag indienen. U vindt de informatie per aanvraag in www.ciz.nl.

Waar kunt u terecht voor informatie over de Wet zorg en dwang?
Op www.dwangindezorg.nl kunt u alle informatie vinden over de Wzd. Op www.ciz.nl vindt u vanaf 1 januari informatie over onder andere de aanvragen die u bij het CIZ kunt doen en over onze werkwijze. Vragen kunt u stellen via onze mailbox wzd@ciz.nl en telefonisch via 088-789 3000. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 tot 18.00 uur.

Andere vragen?

Op de website vindt u een selectie van de veelgestelde vragen. Binnenkort wordt dit overzicht uitgebreid.

Het is verder goed om te weten dat het CIZ vijf relatiebeheerders heeft. Zij gaan in gesprek met onder andere zorgaanbieders, ziekenhuizen en ketenpartners om kennis uit te wisselen en afspraken te maken. Wilt u met een van hen in contact komen? Dan kunt u mailen naar wzd@ciz.nl, of bellen via 088-789 3000.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen