• 25 februari 2021

Als een cliënt met een rechterlijke machtiging in een instelling verblijft en de einddatum van de machtiging komt in zicht, is het belangrijk dat u indien de cliënt zich nog steeds verzet tegen opname, in de 9e of 8ste week voor het aflopen van de huidige machtiging een verlenging bij ons aanvraagt.

Als er te laat een aanvraag voor een verlenging wordt gedaan, kan dat tot gevolg hebben dat de rechtbank niet voor het einde van de lopende machtiging uitspraak doet en de cliënt tijdelijk zonder juridische status is opgenomen. De rechtbank zal in dat geval de periode waarin de cliënt zonder machtiging in de accommodatie heeft verbleven, moeten aftrekken van de maximale termijn van de te verlenen machtiging. De Hoge Raad heeft hier op 12-02-2021 uitspraak over gedaan.

Geen verzet

Als er geen sprake is van verzet tegen voortzetting van het verblijf maar de cliënt toont ook geen bereidheid, kunt u een aanvraag indienen voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21). Dit doet u dan uiterlijk 91 dagen voor afloop van de huidige rechterlijke machtiging.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen