• 16 december 2021

Het Zorginstituut heeft de afbakening tussen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Herstelgerichte behandeling (zorgprofiel VV9b) vanuit de Wlz verduidelijkt in het Wlz-kompas.

 Er zijn 2 soorten revalidatie voor kwetsbare ouderen: de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Herstelgerichte behandeling uit de Wlz (zorgprofiel ‘VV9b’).

Als een cliënt al verblijf met behandeling ontving, of als al vaststaat dat de cliënt na het traject is aangewezen op verblijf met behandeling, komt de zorg ten laste van de Wlz. In alle andere gevallen komt de zorg ten laste van de Zvw. In dat geval wordt de behandeling altijd afgemaakt ten laste van de Zvw, ook als op een bepaald moment vaststaat dat de verzekerde tegen de verwachting in toch zal zijn aangewezen op verblijf met behandeling. Direct na GRZ kan dus nooit sprake zijn van herstelgerichte behandeling (zorgprofiel ‘VV9b’) vanuit de Wlz. 

De gehele tekst kunt u lezen op de website van Zorginstituut Nederland.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website