• 14 november 2019

Vanaf 1 januari a.s. kunt u voor verschillende Wzd-aanvragen terecht bij het CIZ. In de Wet zorg en dwang staat precies beschreven wie een aanvraag bij ons mag indienen. Bekijk op onze website het overzicht over het doen van Wzd-aanvragen bij het CIZ.

Machtigen

Soms wil iemand een aanvraag doen, maar is hij of zij hiervoor niet bevoegd volgens de Wzd. Dan is het nodig om vooraf gemachtigd te worden door één van de personen die wél bevoegd is. Vanaf januari kunt u zo’n machtiging voor Wzd-aanvragen regelen met een machtigingsformulier. Dit formulier plaatsen we binnenkort op www.ciz.nl.

Aanvraag via ziekenhuis

Een ziekenhuis is volgens de Wet zorg en dwang geen zorgaanbieder. Dat betekent dat een ziekenhuis niet zomaar een Wzd-aanvraag kan doen. Het is dan nodig eerst een machtiging te regelen met behulp van eerder genoemd formulier.

Heeft u vragen over de Wet zorg en dwang? Mail ons dan via wzd@ciz.nl.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen