• 5 november 2020

Op 1 januari 2021 wordt de zorg die nu nog onder de subsidieregeling extramurale behandeling valt, ondergebracht in het basispakket in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betekent dat de CIZ-indicaties van rechtswege per 1 januari 2021 vervallen. Hieronder leest u meer over de afbouw van deze taak.

Einddatum indicatiebesluit

Voor de aanvragen die via Portero worden ingediend, geldt dat vanaf 5 oktober alle indicatiebesluiten behandeling-individueel en behandeling-groep een geldigheidsduur hebben tot en met 31 december 2020. Een indicatiebesluit met een kortere geldigheidsduur dan 31 december 2020 is wel mogelijk.

Overgangsregeling 

Om ervoor te zorgen dat de zorg (behandeling) van de cliënt zonder onderbrekingen doorloopt bij zijn eigen zorgverlener, heeft het ministerie van VWS een overgangsregeling vastgesteld. Deze houdt in dat cliënten met een CIZ-indicatiebesluit dit besluit tot 1 april 2021 kunnen verzilveren. De indicatie van het CIZ is de verwijzing. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Als de zorg niet voor 1 april 2021 wordt verzilverd, is wel een verwijzing nodig.

In de besluitbrief die cliënten van het CIZ ontvangen, wordt de overgangsregeling uitgelegd. 

Afsluitbericht

De indicatiebesluiten voor extramurale behandeling die doorlopen in 2021, worden later dit jaar afgesloten. Het CIZ stuurt naar het zorgkantoor een afsluitbericht sturen. Het gaat hierbij om alle cliënten die een geldig indicatiebesluit voor extramurale behandeling hebben op 31-12-2020. Het ‘oude’ indicatiebesluit vervalt van rechtswege per 1 januari 2021. Het is niet nodig om dit oude indicatiebesluit bij het CIZ op te vragen en te overhandigen aan de zorgverlener om de behandeling voort te zetten.

Verwijzing nodig?

Cliënten die nu extramurale behandeling ontvangen, kunnen hun behandeling voortzetten. Met de regiebehandelaar wordt de verdere looptijd van de behandeling afgestemd. Als de behandeling wordt afgerond voor 31 december 2022, is er geen verwijzing nodig. Als de behandeling nog doorloopt na deze datum, is er wél een verwijzing van de huisarts nodig.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen