• 31 maart 2022

Recent is op dwang in de zorg de factsheet “Opname en Verblijf in de Wet zorg en dwang” gepubliceerd.

De factsheet gaat over de vier verschillende opnametitels waaronder een cliënt kan worden opgenomen in een zorginstelling. Het gaat om een vrijwillige opname, besluit tot opname en verblijf, rechterlijke machtiging en inbewaringstelling. Alleen bij een vrijwillige opname kan de cliënt worden opgenomen in een niet Wzd-geregistreerde accommodatie. Voor de overige opnametitels geldt dat de accommodatie Wzd-geregistreerd dient te zijn.  Meer informatie vindt u in de factsheet.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website