• 30 april 2020

Wanneer is het zinvol voor ouders om een Wlz-aanvraag te doen voor hun kind? Om ouders zo goed mogelijk te informeren over de Wlz, heeft het CIZ een folder gemaakt.

In de folder Mijn kind heeft zorg nodig. Over de Wet langdurige zorg (Wlz) leggen we onder andere uit welke voorwaarden er zijn om in aanmerking te komen voor zorg uit de Wlz. Ook geven we aan welke zorg onder de Jeugdwet of Zorgverzekeringswet valt. En hoe iemand een aanvraag kan doen bij het CIZ. Daarnaast wijzen we ouders op het feit dat een thuiswonend kind met een Wlz-indicatie recht heeft op dubbele kinderbijslag. Ouders kunnen de informatie over de Wlz en kinderen ook terugvinden op www.ciz.nl via het nieuwe menu-item Cliënt > Wlz voor mijn kind.

Wilt u de folder bestellen? Dat kan via ons bestelformulier.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen