• 30 april 2020

Wanneer is het zinvol voor ouders om een Wlz-aanvraag te doen voor hun kind? Om ouders zo goed mogelijk te informeren over de Wlz, heeft het CIZ een folder gemaakt.

In de folder Mijn kind heeft zorg nodig. Over de Wet langdurige zorg (Wlz) leggen we onder andere uit welke voorwaarden er zijn om in aanmerking te komen voor zorg uit de Wlz. Ook geven we aan welke zorg onder de Jeugdwet of Zorgverzekeringswet valt. En hoe iemand een aanvraag kan doen bij het CIZ. Daarnaast wijzen we ouders op het feit dat een thuiswonend kind met een Wlz-indicatie recht heeft op dubbele kinderbijslag. Ouders kunnen de informatie over de Wlz en kinderen ook terugvinden op www.ciz.nl via het nieuwe menu-item Cliënt > Wlz voor mijn kind.

Wilt u de folder bestellen? Dat kan via ons bestelformulier.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen