• 28 januari 2021

Als zorgaanbieder bent u wettelijk verplicht om onder andere het CIZ te informeren zodra een cliënt is opgenomen met een rechterlijke machtiging. Of als zijn opname vanwege een nieuwe rechterlijke machtiging wordt verlengd. Op www.dwangindezorg.nl is sinds kort een format voor een brief beschikbaar dat u hiervoor kunt gebruiken.

Het format dat u kunt gebruiken, vindt u op Mededeling opname (art 42 Wzd) | Publicatie | Informatiepunt dwang in de zorg.

Per post versturen

Het is belangrijk dat u de brief per post naar het CIZ verstuurd en niet via e-mail. Dat heeft te maken met de vertrouwelijkheid van de informatie. In het format staan de adresgegevens van het CIZ vermeld.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen