• 23 september 2021

Als zorgaanbieder bent u wettelijk verplicht om onder andere het CIZ te informeren zodra een cliënt is opgenomen met een rechterlijke machtiging (RM). Of als zijn opname vanwege een nieuwe RM wordt verlengd. Op de website Dwang in de zorg is nu een nieuw format voor een brief beschikbaar dat u hiervoor kunt gebruiken.

Per post versturen

Het is belangrijk dat u de brief per post naar het CIZ verstuurt en niet via e-mail. Dat heeft te maken met de vertrouwelijkheid van de informatie. In het format staan de adresgegevens van het CIZ vermeld.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website