• 28 januari 2021

Als zorgaanbieder bent u wettelijk verplicht om onder andere het CIZ te informeren zodra een cliënt is opgenomen met een rechterlijke machtiging. Of als zijn opname vanwege een nieuwe rechterlijke machtiging wordt verlengd. Op www.dwangindezorg.nl is sinds kort een format voor een brief beschikbaar dat u hiervoor kunt gebruiken.

Het format dat u kunt gebruiken, vindt u op Mededeling opname (art 42 Wzd) | Publicatie | Informatiepunt dwang in de zorg.

Per post versturen

Het is belangrijk dat u de brief per post naar het CIZ verstuurd en niet via e-mail. Dat heeft te maken met de vertrouwelijkheid van de informatie. In het format staan de adresgegevens van het CIZ vermeld.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen