• 25 juni 2019

Eerder heeft u kunnen lezen dat het CIZ gaat starten met de gefaseerde uitrol van een versnelling van de indicatiestelling.

Het streven is om binnen zeven werkdagen een besluit af te geven voor aanvragen die ingediend zijn door zorgaanbieders in ons aanmeldsysteem Portero (zie ons ‘vraag en antwoord’ voor welke aanvragen dit precies geldt). Daarbij blijft de kwaliteit gehandhaafd. De nieuwe werkwijze, CIZ Versnelt, wordt vanaf juli 2019 landelijk uitgerold.

Complete aanvraag

Eén van de succesfactoren voor de versnelling van het indicatieproces is de ‘complete aanvraag’. Wij vragen zorgaanbieders complete aanvragen in te dienen via ons aanvraagsysteem Portero. Het alsnog opvragen van aanvullende informatie kost namelijk vaak veel tijd. Dit resulteert in vertraging van het indicatieproces en dus extra wachttijd voor de cliënt. Op onze website vindt u een handreiking voor het compleet aanleveren van aanvragen.

Korte lijnen

In het nieuwe werkproces maken we gebruik van korte communicatielijnen. Wanneer we bij ontvangst van de aanvraag nog informatie missen, wordt er direct contact opgenomen met de aanmelder. Indien er uitgebreid, persoonlijk contact met de cliënt nodig is, wort dit binnen enkele werkdagen gepland.

Wanneer?

Tussen juli en november 2019 implementeert het CIZ deze werkwijze in fases in heel Nederland. Binnenkort kunt u op onze website lezen wanneer welk (postcode)gebied start met CIZ Versnelt. Voor zowel zorgaanbieders als het CIZ wordt dit een nieuwe manier van werken. Daarom verwachten we dat de afhandeling binnen zeven werkdagen wellicht nog niet overal meteen wordt gehaald.

Meer informatie

Bij de veelgestelde vragen voor zorgprofessionals vindt u alle details over de werkwijze. Ook vindt u hier een folder over CIZ Versnelt.

Heeft u andere vragen over CIZ Versnelt? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij het CIZ in uw regio of mailen naar communicatie@ciz.nl

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen