• 29 juni 2021

Momenteel krijgen we veel vragen van gemeenten over de ggz-aanvragen. De vragen gaan over de volgende 2 onderwerpen:

  • De uitloop van de afhandeling van de ggz-aanvragen en ketenafspraken;
  • De gegevensuitwisseling via het Inlichtingenbureau.

In dit bericht leest u meer over deze onderwerpen.

Uitloop

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een bericht geplaatst over de vertraging bij de afhandeling en het eventueel verlengen van de Wmo-beschikkingen door gemeenten.

Gegevensuitwisseling

Begin van dit jaar hebben we met alle ketenpartners en VWS intensief overlegd over de gegevensuitwisseling via het Inlichtingenbureau. Ook hebben we met de VNG en het Inlichtingenbureau een instructie gemaakt voor gemeenten.

Het CIZ verstrekt alleen gegevens over de werkwijze van de gegevensuitwisseling met gemeenten, niet over specifieke cliëntsituaties. Het CIZ kan en mag geen inhoudelijke informatie geven over een Wlz-besluit aan een gemeente. Als de Wlz-status van een cliënt onbekend is, moet de gemeente zelf bij de cliënt nagaan wat de status van de Wlz-indicatie is. 

Meer informatie over de gegevensuitwisseling met gemeenten leest u op:

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen