• 27 mei 2021

Aanvragen die wij ontvangen, beoordelen wij altijd zorgvuldig. Een indicatiebesluit heeft tenslotte grote gevolgen voor de cliënt en zijn familie. Op dit moment bestaat er onduidelijkheid over de ondertekening van een aanvraag. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen, hebben wij de informatie op onze website uitgebreid.

Een aanvraag voor de Wlz moet in principe ondertekend worden door de cliënt zelf. Dat kan niet altijd. Bijvoorbeeld omdat de cliënt een ziekte of beperking heeft. Of omdat de cliënt zijn situatie niet goed genoeg meer kan overzien. Omdat het niet altijd gemakkelijk is te beoordelen of de cliënt de aanvraag zelf kan ondertekenen, gaan we hierover graag met u in gesprek. Het kan zijn dat we dan samen tot de conclusie komen dat het noodzakelijk is om wettelijke vertegenwoordiging te regelen. De insteek van het gesprek is in ieder geval dat het belang van de cliënt voorop staat.

Bij onze veelgestelde vragen kunt u onder andere lezen waarom een handtekening van de cliënt nodig is. En wat de gevolgen zijn als een cliënt niet kan overzien waar hij of zij voor tekent. Of waarom een familielid de aanvraag niet zomaar mag doen. De vragen vindt u bij: zorgprofessional > veelgestelde vragen zorgprofessionals > Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website