• 31 maart 2022

In 2020 verving de Wet zorg en dwang de eerdere Wet Bopz. Cliënten die opgenomen waren met een besluit tot opname en verblijf Bopz artikel 60 kregen vanzelf een besluit tot opname en verblijf Wzd artikel 21. Deze besluiten kregen een geldigheidsduur van 5 jaar, tot 2024. Wat gebeurt er hierna?

Wij ontvangen deze vraag al regelmatig van zorgaanbieders. Zij willen graag weten wanneer zij een nieuwe aanvraag kunnen doen voor deze groep cliënten en hoe het CIZ deze aanvragen gaat behandelen.

Op dit moment is het CIZ in overleg met partijen om te bekijken hoe deze aanvragen het best behandeld kunnen worden. Daarbij houden we rekening met zorgvuldigheid richting de cliënt en zo min mogelijk administratieve lasten voor de betrokkenen.

Zodra er meer duidelijk is informeren we u via CIZ info.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website