Op maandag 18 mei zijn de huisbezoeken gedeeltelijk opgestart. Het gaat om huisbezoeken die in een afgesloten ruimte gedaan kunnen worden.

In deze gespreksruimte zit de medewerker van het CIZ in een afgesloten ruimte en is de cliënt zichtbaar door bijvoorbeeld een tussenschot. Voorbeelden hiervan zijn een babbel-, gespreks- of bezoekbox. Deze alternatieven zijn  de afgelopen tijd in verschillende zorginstellingen opgezet. Op deze manier blijft de veiligheid voor de cliënt en de medewerker van het CIZ gewaarborgd. Het gaat om huisbezoeken voor de Wlz en voor de Wzd artikel 21.

Digitale huisbezoeken

Andere huisbezoeken, zoals bij de cliënt thuis of zonder afgesloten gespreksruimte, gaan nog niet door. Deze huisbezoeken proberen we zoveel mogelijk telefonisch of digitaal (zoals via FaceTime en Skype) af te nemen. Hierin verandert de eerdere werkwijze van het CIZ in de coronacrisis niet.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen