• 30 april 2020

Omdat het CIZ geen fysieke huisbezoeken meer aflegt, is de werkwijze van het controleren van de ID van de cliënt aangepast. We overleggen nu met de zorgaanbieder of de identiteit van de cliënt is gecontroleerd. Met deze aangepaste werkwijze voorkomen we dat de cliënt online persoonlijke gegevens moet delen. 

Als de cliënt nog niet bekend is bij een zorgaanbieder, is het mogelijk om zonder de gewoonlijke ID-controle een indicatiebesluit af te geven. Als blijkt dat de identiteit niet klopt en er sprake is van fraude, kunnen we de indicatie terugdraaien.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen