• 30 april 2020

Omdat het CIZ geen fysieke huisbezoeken meer aflegt, is de werkwijze van het controleren van de ID van de cliënt aangepast. We overleggen nu met de zorgaanbieder of de identiteit van de cliënt is gecontroleerd. Met deze aangepaste werkwijze voorkomen we dat de cliënt online persoonlijke gegevens moet delen. 

Als de cliënt nog niet bekend is bij een zorgaanbieder, is het mogelijk om zonder de gewoonlijke ID-controle een indicatiebesluit af te geven. De ID-controle doen we zodra we weer op huisbezoek mogen komen. Als dan blijkt dat de identiteit niet klopt en er sprake is van fraude, kunnen we de indicatie terugdraaien.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen