• 30 maart 2021

Wilt u de aanvraag van een rechterlijke machtiging (rm) intrekken? Neem dan contact met ons op. Dit doet u ook als wij al een verzoekschrift heeft ingediend bij de rechtbank. Alleen het CIZ is bevoegd om het verzoek in te trekken bij de rechtbank.

U kunt zelf een aanvraag doen voor een rechterlijke machtiging (rm) voor een cliënt bij het CIZ. Het kan ook zijn dat u een aanvraag heeft gedaan voor een besluit tot opname en verblijf. Als er tijdens ons onderzoek verzet wordt getoond tegen deze opname of het verblijf door de cliënt en/of de wettelijk vertegenwoordiger, wordt dit automatisch een aanvraag voor een rm. Wanneer u bij ons aangeeft dat u de aanvraag rm wilt intrekken, beoordelen wij of er voldoende reden is om uw aanvraag te laten vervallen. Als wij beslissen dat uw aanvraag kan vervallen, nemen we contact op met de rechtbank om het verzoek in te trekken en de zitting af te zeggen. Als de beslissing luidt dat uw aanvraag niet kan worden ingetrokken, wordt de procedure voortgezet. In alle gevallen leggen we uit wat de reden van de keuze is.

Deze werkwijze is met de rechtbanken afgestemd. Als u vragen of opmerkingen heeft over de zitting of deze wilt verplaatsen naar een andere datum, kunt u natuurlijk wel rechtstreeks contact op blijven nemen met de rechtbank.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website