• 7 maart 2019

Op donderdag 7 februari organiseerde het CIZ voor ketenpartners een webinar over de beleidsregels 2019. Met maar liefst 276 deelnemers was het een succesvol webinar. Heeft u het webinar gemist? Terugkijken kan hier.

Wie heeft er mee gekeken?

Uit de poll bleek het grootste deel van de kijkers werkzaam te zijn in de VV ouderenzorg (38%) en de gehandicaptenzorg (13%). De overige kijkers waren onder andere zorgaanbieders in de GGZ, transferverpleegkundigen en medewerkers van zorgkantoren, gemeenten en cliënten- of brancheorganisaties. Ook keken er enkele cliënten en mantelzorgers mee.

Evaluatie

Het webinar is met een gemiddelde van een 7 goed ontvangen. Veel deelnemers vonden het prettig dat de beleidsregels nog eens helder en duidelijk uitgelegd werden. Sommigen hadden verwacht dat er nog iets dieper op onderwerpen zou worden ingegaan. Bijna alle deelnemers gaven aan vaker te willen deelnemen aan een webinar van het CIZ. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van nieuwe onderwerpen en data.

Terugkijken

U kunt het webinar hier terugkijken. Hier kunt u de bijbehorende presentatie nog eens doorlezen.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen