• 28 oktober 2021

De cijfers over het derde kwartaal zijn toegevoegd aan onze databank. Met ingang van komend kwartaal hebben we iets nieuws: we hebben leeftijdsgegevens toegevoegd die het mogelijk maken om alle aanvraag- en besluitcijfers sinds 2018 te categoriseren in leeftijdsgroepen.

Er zijn 3 verschillende verdelingen in leeftijdsgroepen beschikbaar waardoor het vergelijken met andere zorgmonitoren makkelijker wordt. In het vierde kwartaal hopen we ook leeftijdscategorieën beschikbaar te stellen voor de aanspraakcijfers.

De meest recente cijfers én verdere toelichting vindt u in de CIZ databank.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website