• 28 mei 2020

Begin april startte het CIZ met een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz), ten gevolge van COVID 19. Nu de gewone zorg weer wordt hervat en er (onder voorwaarden) weer huisbezoeken worden afgelegd (zie eerder bericht), is er geen noodzaak meer om deze regeling te verlengen. De Wlz-registratie V&V stopt dan ook per 1 juni.

Het CIZ gaf met deze tijdelijke regeling gehoor aan een verzoek van VWS en Actiz. Dankzij deze regeling was het mogelijk om ouderen snel op te nemen, zonder nader onderzoek door het CIZ.

De indicaties die via deze weg zijn afgegeven, hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Volgend jaar volgt alsnog onderzoek van het CIZ, waarbij het recht op Wlz voor de cliënt behouden blijft, maar er wel een aanpassing in het zorgprofiel kan volgen.

De Wlz-registratie was bedoeld voor reguliere VV (her)indicaties. Het betrof een (verzwaring van de) zorgvraag bij een cliënt die in principe niet samenhing met de uitbraak van het coronavirus.

De afgelopen 2 maanden is er 540 keer gebruikt gemaakt van deze regeling door 145 zorgaanbieders.

Regeling Nza

Zorgaanbieders die extra zorg moeten leveren of cliënten moeten isoleren vanwege corona, moeten daardoor soms extra kosten maken. Deze zorgaanbieders kunnen nog steeds aanspraak maken op de speciale regeling van de Nza

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen