• 23 september 2021

Bij een aanvraag voor een rechterlijke machtiging (RM), moet u als zorgaanbieder een medische verklaring meesturen. Informatie uit de medische verklaring gebruikt het CIZ om een compleet en onderbouwd verzoekschrift samen te stellen voor de rechter. In dit bericht leest u wat u moet invullen bij de medische verklaring.

Verzet toelichten

In de medische verklaring geeft u als arts aan welke diagnose u bij de betreffende cliënt heeft gesteld en waarom u concludeert dat opname voor hem noodzakelijk en geschikt is. Ook geeft u aan dat er sprake is van verzet. Sinds begin dit jaar is een apart toelichtingsveld aan het format voor de medische verklaring toegevoegd. In dit toelichtingsveld legt u uit wat de aard van het verzet is, waarop het precies is gericht, waar het volgens u (mogelijk) vandaan komt en hoe u het heeft vastgesteld.

Op onze website leest u meer over de medische verklaring. Het vernieuwde format vindt u op de website Dwang in de zorg.

Gebruikt u een eigen format? Dan vragen wij u om dit format aan te vullen met extra ruimte om het verzet toe te lichten.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website