• 27 mei 2021

Bij een aanvraag voor een rechterlijke machtiging (RM) moet u als zorgaanbieder een medische verklaring meesturen. Informatie uit de medische verklaring gebruikt het CIZ om een compleet en onderbouwd verzoekschrift samen te stellen voor de rechter. In dit bericht leest u wat u moet invullen bij de medische verklaring.

In de medische verklaring geeft u als arts aan welke diagnose u bij de betreffende cliënt heeft gesteld en of u concludeert dat opname voor hem noodzakelijk en geschikt is. Ook geeft u aan dat er sprake is van verzet. Sinds begin dit jaar is een apart toelichtingsveld aan het format voor de medische verklaring toegevoegd. In dit toelichtingsveld legt u uit wat de aard van het verzet is, waarop het precies is gericht, waar het volgens u (mogelijk) vandaan komt en hoe u het heeft vastgesteld.

Op onze website leest u meer over de medische verklaring. Het vernieuwde format vindt u op dwangindezorg.

Gebruikt u een eigen format? Dan vragen wij u om dit format aan te vullen met extra ruimte om het verzet toe te lichten.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website