• 3 februari 2020

Wilt u meer weten over de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep?

In onze folder staat uitleg over de begrippen blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen. U vindt de uitleg in de folder Toelichting op de toegangscriteria op onze website.

Wilt u meer weten over de ggz? Op onze website is een aparte pagina met meer ggz-informatie.

Wilt u in gesprek met een van onze collega’s over de indicatiestelling Wlz/ggz? U kunt contact met ons opnemen via 088 789 1000 of info@ciz.nl. Via dit nummer kunt u vragen naar de relatiebeheerder ggz in uw regio.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen