• 25 februari 2021

Is er voor uw cliënt tussen april en juni 2020 bij het CIZ een tijdelijke Wlz–registratie COVID-19 aangevraagd? En heeft uw cliënt na afloop van deze 12 maanden nog steeds de Wlz-indicatie nodig? Vergeet dan niet om een nieuwe aanvraag te doen.

Als u niets doet, vervalt het toen geïndiceerde profiel. Er kunnen dan 2 dingen gebeuren: als de cliënt vóór die tijd al een indicatie had en een hoger profiel heeft ontvangen via Wlz-registratie, gaat de indicatie automatisch terug naar het profiel dat aanwezig was vóór de Wlz-registratie. Had de cliënt nog geen eerdere Wlz-indicatie? Dan vervalt de Wlz-indicatie van de cliënt na afloop van de Wlz-registratie VV COVID-19, tenzij er een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Wat moet u doen?

U moet een nieuwe aanvraag doen voor betreffende cliënten. De Wlz-registraties lopen af tussen april en juni 2021. Wij onderzoeken de nieuwe aanvraag dan op de reguliere wijze. Dat betekent dat u alle gevraagde informatie en dossierstukken mee moet sturen. Ook is het mogelijk dat wij een (digitaal) huisbezoek afleggen, als dat nodig is.

Wat was Wlz-registratie ook alweer?

Vorig jaar april heeft het CIZ de werkwijze ‘Wlz-registratie COVID-19’ ingevoerd op verzoek van het ministerie van VWS. Deze werkwijze hield in dat zorgaanbieders in de periode april – juni 2020 een tijdelijk en versnelde Wlz-registratie konden aanvragen voor cliënten die acuut opgenomen moesten worden, of herstellende ouderen die snel verplaatst moesten worden van het ziekenhuis naar het verpleeghuis. Met andere woorden: het CIZ kende het gevraagde VV-zorgprofiel en toegang tot de Wlz toe. Het aanleveren van aanvraagformulieren en dossiers/verklaringen door aanbieders, artsen of de cliënt zelf was voor die aanvragen niet nodig.

Waarom deden we dit?

De druk in de ziekenhuizen en verpleeghuizen liep steeds verder op door het coronavirus. Het ministerie van VWS heeft ons gevraagd om indicatievrije toegang en soepelere toegang tot de Wlz, zodat zorgaanbieders cliënten sneller door konden plaatsen en er meer capaciteit beschikbaar kwam voor coronapatiënten of ziekenhuisopname werd voorkomen. Het ministerie vroeg ons ervoor te zorgen dat zorgaanbieders en artsen administratief werden ontlast.

Heeft u vragen? Lees dan eerst de veelgestelde vragen op onze website. Of neem contact op met de contactpersoon in uw gemeente.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website