• 27 januari 2022

Het CIZ heeft een nieuwe folder ‘Rechterlijke machtiging na verzet tegen opname’ gemaakt. Met deze folder kunt u een cliënt en zijn naasten informeren als het CIZ geen besluit tot opname en verblijf kan afgeven omdat de cliënt of zijn vertegenwoordiger geen opname wil.

Als een cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet tegen opname, dient het CIZ een verzoekschrift voor een rechterlijke machtiging in bij de rechtbank. De impact op naasten en de cliënt is in deze periode vaak groot. In de folder leggen we uit wat er nodig is en gaat gebeuren. We geven informatie over de documenten die nodig zijn om het verzoekschrift te kunnen indienen, zoals bijvoorbeeld de medische verklaring. Ook is er aandacht voor de advocaat en de zitting en benoemen we wie er mogelijk hulp kan bieden.

De folder staat op onze website en kunt u ook bestellen.

Andere berichten uit deze nieuwsbrief

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website