• 27 januari 2022

Het CIZ heeft een nieuwe folder ‘Rechterlijke machtiging na verzet tegen opname’ gemaakt. Met deze folder kunt u een cliënt en zijn naasten informeren als het CIZ geen besluit tot opname en verblijf kan afgeven omdat de cliënt of zijn vertegenwoordiger geen opname wil.

Als een cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet tegen opname, dient het CIZ een verzoekschrift voor een rechterlijke machtiging in bij de rechtbank. De impact op naasten en de cliënt is in deze periode vaak groot. In de folder leggen we uit wat er nodig is en gaat gebeuren. We geven informatie over de documenten die nodig zijn om het verzoekschrift te kunnen indienen, zoals bijvoorbeeld de medische verklaring. Ook is er aandacht voor de advocaat en de zitting en benoemen we wie er mogelijk hulp kan bieden.

De folder staat op onze website en kunt u ook bestellen.

Andere berichten uit deze nieuwsbrief

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website