• 27 januari 2022

De aanvraag- en machtigingsformulieren voor Wzd-aanvragen zijn vernieuwd. Vanaf nu vindt u de nieuwe formulieren op onze website.

De volgende formulieren zijn vernieuwd:

  • Aanvraagformulier voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd);
  • Aanvraagformulier voor een rechterlijke machtiging;
  • Aanvraagformulier voor een voorwaardelijke machtiging;
  • Machtigingsformulier voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd);
  • Machtigingsformulier voor een rechterlijke machtiging;
  • Machtigingsformulier voor een aanvraag combinatie Wlz en een besluit tot opname en verblijf.

De belangrijkste wijzigingen

Op de aanvraagformulieren hebben we verduidelijkt wie een aanvraag mag doen en wie mag ondertekenen. Op de machtigingsformulieren is aangegeven dat de gegevens van de persoon die wordt gemachtigd, gelijk moeten zijn als de gegevens van de aanvrager die op het bijbehorende aanvraagformulier zijn ingevuld onder het kopje ‘Persoonlijke gegevens aanvrager’.

Bekijk de nieuwe formulieren op de website.

Andere berichten uit deze nieuwsbrief

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website