• 5 november 2020

Het CIZ heeft besloten om weer huisbezoeken af te leggen. Het gaat om urgente aanvragen waar het écht niet anders kan en er geen alternatieven mogelijk zijn, zoals videobellen.

De tweede golf en de daarbij horende maatregelen duren langer dan we in dit voorjaar hebben meegemaakt. Het CIZ vindt het belangrijk aan te sluiten bij de behoefte van het zorgveld om indicaties te kunnen verstrekken en onze maatschappelijke rol te blijven vervullen. Naast de duur van de maatregelen zien we ook dat we tijdens deze tweede golf vaker welkom zijn in zorginstellingen. Zij zijn niet volledig gesloten zoals dat in het voorjaar wel het geval was.

Verantwoordelijkheid

Het CIZ heeft echter ook de taak haar medewerkers te beschermen. Daarom hanteren wij de volgende maatregelen:

  • 1,5 meter afstand houden moet mogelijk zijn;
  • Onze medewerker beschikt over beschermingsmiddelen en gebruikt deze naar eigen inzicht;
  • Onze medewerker belt maximaal 1 dag van tevoren naar het te bezoeken adres met de vraag naar mogelijke besmettingen of klachten die kunnen wijzen op een besmetting binnen het huishouden als het gaat om een bezoek bij de cliënt thuis;
  • Bij een bezoek aan de instelling informeert onze medewerker daarnaast of bezoek aan de instelling mogelijk is en zo ja, onder welke omstandigheden. Die zijn leidend voor het wel of niet afleggen van een huisbezoek;
  • Onze medewerker kan de aanwezige personen bij het huisbezoek verzoeken ook een mondmasker te dragen;
  • Als onze medewerker beoordeelt dat aan diverse maatregelen niet voldaan kan worden, staat het hem of haar vrij het huisbezoek af te breken.

Wij vragen aan u als zorgaanbieder ons hierbij te helpen en helder te communiceren of uw instelling bezoek door een CIZ-onderzoeker toestaat. Ook is uw instelling transparant ten aanzien van actuele informatie over COVID-besmettingen. We verwachten dat we in gezamenlijkheid hier goede afspraken over kunnen maken in het belang van de cliënt. Vanzelfsprekend mag u van onze medewerker verwachten dat hij of zij ook transparant is over klachten en werkwijze.

In verband met het opnieuw inplannen van de huisbezoeken, kan het even duren voordat we weer op huisbezoek kunnen komen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met het team in uw gemeente.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen