• 29 juni 2021

Via Portero kunt u als zorgaanbieder een aanvraag bij ons indienen. Cliënten en zorgaanbieders zonder Portero-contract kunnen een aanvraag indienen via Mijn Wlz-aanvraag. Per 1 juli 2021 werken beide aanvraagsystemen niet meer goed via Internet Explorer. Dit komt omdat Microsoft deze browser niet meer ondersteunt en de oudere browser Internet Explorer vervangt door Microsoft Edge.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen