• 18 april 2019

Het komt met regelmaat voor dat cliënten een Wlz-aanvraag doen, maar tijdens het indicatieonderzoek besluiten om de aanvraag alsnog in te trekken. Of het CIZ kan een aanvraag niet in behandeling nemen. Hier zijn verschillende oorzaken voor.

Een cliënt dient een aanvraag voor Wlz-zorg in, terwijl hij nog geen directe opnamewens heeft. De cliënt wil graag op de wachtlijst van zijn of haar voorkeursinstelling geplaatst worden, want hij heeft gehoord dat dit alleen kan als er een geldige Wlz-indicatie is. Plaatsing op een wachtlijst is echter geen geldige reden voor een aanvraag. Tijdens het indicatieonderzoek blijkt dan ook dat de cliënt (nog) niet in aanmerking komt voor de Wlz of de cliënt trekt zelf de aanvraag in.

Ook bij Bopz-aanvragen krijgen cliënten regelmatig het advies om alvast een aanvraag te doen, terwijl opname op korte termijn niet aan de orde is. Als reden wordt genoemd dat plaatsing op een wachtlijst alleen mogelijk is als de Bopz-status is vastgesteld. Het vaststellen van de Bopz-status is een momentopname, die het CIZ alleen kort voor de opname of bij de start van het verblijf in een instelling kan afnemen. Dit kan niet op voorhand worden geregeld, omdat de houding van de cliënt kan veranderen. Deze aanvragen worden dus regelmatig vervallen verklaard. We raden daarom aan om een Bopz-aanvraag in te dienen als de verwachte opname binnen een termijn van ongeveer acht weken ligt.

Soms speelt de eigen bijdrage een rol. Dan laten cliënten een Wlz-aanvraag vervallen zodra zij informatie hebben gehad over de eigen bijdrage, die wordt geheven zodra men een Wlz-indicatie heeft. Het CIZ wijst cliënten tijdens het indicatieproces op de werking van de Wlz, waarbij ook vaak de eigen bijdrage ter sprake komt voordat het besluit wordt afgegeven. Voor de hoogte van de bijdrage verwijst de CIZ-medewerker de cliënt naar de website van het CAK. Omdat er nog geen besluit is afgegeven, kan de cliënt de Wlz-aanvraag nog intrekken.

Ook cliënten met een Wlz-indicatie verzoeken het CIZ soms tot het stopzetten van hun indicatie, omdat zij de eigen bijdrage te hoog vinden. Dit soort verzoeken lijkt af te nemen in vergelijking met voorgaande jaren, dankzij de verbeterde informatieverstrekking voor en tijdens het indicatieonderzoek.

Uit deze voorbeelden blijkt hoe belangrijk goede en volledige informatie is. Door samen met u de cliënt zo goed mogelijk te informeren, hopen we veel van deze onnodige aanvragen te voorkomen.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen