• 23 september 2021

Cliënten die opgenomen zijn met een rechterlijke machtiging (RM) of een verlengde inbewaringstelling (ibs) verzetten zich soms na enige tijd niet meer tegen de opname. Mag u als zorgaanbieder de cliënt dan ontslaan?

In artikel 48 van de Wzd staat welke regels er gelden. Ontslag is alleen mogelijk als:

  • het verblijf in de accommodatie niet meer noodzakelijk is om het ernstig nadeel vanwege het gedrag van de cliënt te voorkomen of af te wenden. Het gaat om gedrag dat veroorzaakt wordt door de psychogeriatrische aandoening, verstandelijke handicap,  psychische aandoening of daaraan gelijkgestelde aandoening van de cliënt.
  • de geldigheidsduur van de RM of verlengde ibs is verstreken.

De cliënt mag dus niet ontslagen worden omdat hij zich slechts niet meer verzet tegen opname. De uitspraak van de rechter blijft geldig. Een cliënt mag ook niet ontslagen worden als het CIZ al een verzoek voor een nieuwe RM bij de rechtbank heeft ingediend. U kunt dan pas ontslag verlenen zodra de rechtbank het verzoek heeft afgewezen of de termijn voor het geven van een beslissing door de rechtbank is verstreken.

Bij de veelgestelde vragen leest u wat u kunt doen als de RM of de verlengde ibs afloopt en de cliënt zich niet meer verzet.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen