• 23 september 2021

Cliënten die opgenomen zijn met een rechterlijke machtiging (RM) of een verlengde inbewaringstelling (ibs) verzetten zich soms na enige tijd niet meer tegen de opname. Mag u als zorgaanbieder de cliënt dan ontslaan?

In artikel 48 van de Wzd staat welke regels er gelden. Ontslag is alleen mogelijk als:

  • het verblijf in de accommodatie niet meer noodzakelijk is om het ernstig nadeel vanwege het gedrag van de cliënt te voorkomen of af te wenden. Het gaat om gedrag dat veroorzaakt wordt door de psychogeriatrische aandoening, verstandelijke handicap,  psychische aandoening of daaraan gelijkgestelde aandoening van de cliënt.
  • de geldigheidsduur van de RM of verlengde ibs is verstreken.

De cliënt mag dus niet ontslagen worden omdat hij zich slechts niet meer verzet tegen opname. De uitspraak van de rechter blijft geldig. Een cliënt mag ook niet ontslagen worden als het CIZ al een verzoek voor een nieuwe RM bij de rechtbank heeft ingediend. U kunt dan pas ontslag verlenen zodra de rechtbank het verzoek heeft afgewezen of de termijn voor het geven van een beslissing door de rechtbank is verstreken.

Bij de veelgestelde vragen leest u wat u kunt doen als de RM of de verlengde ibs afloopt en de cliënt zich niet meer verzet.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website