• 15 december 2020

In onze vorige CIZ info lieten we weten dat er veel meer ggz-aanvragen zijn binnengekomen dan van te voren werd verwacht. Veel aanvragen worden helaas niet voor 2021 afgerond. Dat betekent dat cliënten langer op een besluit moeten wachten. 

Er waren ongeveer 18.000 aanvragen verwacht, inclusief onzekerheidsmarge. Op 14 december waren er 23.136 aanvragen binnen en dit aantal neemt tot 1 januari 2021 nog verder toe.

Oplossing overgangsperiode

Het is samen met de verschillende partijen gelukt om voor deze overgangsperiode een oplossing te vinden, waar de cliënt zo min mogelijk van merkt. Tot aan de datum van het indicatiebesluit blijft de zorg en de ondersteuning vanuit de Wmo en/of Zvw doorlopen. Lees in de laatste nieuwsbrief van het ministerie van VWS alles over de overgang voor ggz-cliënten.

Op de website informatielangdurigezorg.nl is een pagina (voor cliënten) ingericht met vragen over o.a. de overgang voor persoonsgebonden budget en Zorg in Natura.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen