• 29 november 2018

Zorgaanbieders mogen een cliënt al opnemen wanneer er een aanvraag voor een Bopz-onderzoek is gedaan. Het CIZ houdt dan, met akkoord van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), een afhandeltermijn van twee weken aan.

Als de IGJ in die periode vragen stelt over de afwezigheid van een Bopz-status, dan moet de zorgaanbieder kunnen aantonen dat er een aanvraag bij het CIZ is gedaan en kan hij zich verder beroepen op de bepalingen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen