• 29 november 2018

Zorgaanbieders mogen een cliënt al opnemen wanneer er een aanvraag voor een Bopz-onderzoek is gedaan. Het CIZ houdt dan, met akkoord van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), een afhandeltermijn van twee weken aan.

Als de IGJ in die periode vragen stelt over de afwezigheid van een Bopz-status, dan moet de zorgaanbieder kunnen aantonen dat er een aanvraag bij het CIZ is gedaan en kan hij zich verder beroepen op de bepalingen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen