• 29 november 2018

Zorgaanbieders mogen een cliënt al opnemen wanneer er een aanvraag voor een Bopz-onderzoek is gedaan. Het CIZ houdt dan, met akkoord van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), een afhandeltermijn van twee weken aan.

Als de IGJ in die periode vragen stelt over de afwezigheid van een Bopz-status, dan moet de zorgaanbieder kunnen aantonen dat er een aanvraag bij het CIZ is gedaan en kan hij zich verder beroepen op de bepalingen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen