• 29 november 2018

Zorgaanbieders mogen een cliënt al opnemen wanneer er een aanvraag voor een Bopz-onderzoek is gedaan. Het CIZ houdt dan, met akkoord van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), een afhandeltermijn van twee weken aan.

Als de IGJ in die periode vragen stelt over de afwezigheid van een Bopz-status, dan moet de zorgaanbieder kunnen aantonen dat er een aanvraag bij het CIZ is gedaan en kan hij zich verder beroepen op de bepalingen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen