• 30 april 2020

Met de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) op 1 januari 2020, zijn bestaande Bopz-besluiten en -machtigingen omgezet. De geldigheid hiervan varieert. 

Besluit tot opname en verblijf

Alle besluiten die vallen onder artikel 60 van de Wet Bopz, zijn per 1 januari 2020 omgezet naar een besluit tot opname en verblijf (artikel 21). Besluiten onder de Wet Bopz waren voor onbepaalde tijd geldig. Onder de Wzd is dat anders: deze besluiten zijn 5 jaar geldig. De besluiten die zijn omgezet, zijn daarom uiterlijk geldig tot en met 31 december 2024. Voor een verlenging is een nieuwe aanvraag bij het CIZ nodig.

Rechterlijke machtiging

Ook de rechterlijke machtigingen die onder de Wet Bopz afgegeven werden, zijn vanzelf omgezet. De einddatum van deze machtigingen is niet veranderd. De machtiging loopt af op de datum die door de rechter onder Wet Bopz is bepaald. De rechterlijke machtiging kan ook verlengd worden. Hiervoor moet uiterlijk 8 weken voor het einde van de geldigheidsduur een nieuwe aanvraag bij het CIZ worden gedaan.

Lees hier meer over het overgangsrecht op https://www.dwangindezorg.nl/overgangsrecht-bopz/overgangsrecht

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen