• 28 januari 2021

Zorgaanbieders kunnen bij het CIZ een aanvraag doen voor een voorwaardelijke machtiging in het kader van de Wet zorg en dwang. Op www.dwangindezorg.nl is nu een stroomschema beschikbaar waarin de procedure en een toelichting is opgenomen.

Het schema is ontwikkeld door de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) in opdracht van het ministerie van VWS. Een voorwaardelijke machtiging is er voor jongeren met een verstandelijke beperking die 18 tot en met 23 jaar zijn en bij een gespecialiseerde zorgaanbieder verblijven. In de voorwaardelijke machtiging worden voorwaarden vastgelegd. Als de jongere zich aan deze voorwaarden houdt, is opname niet nodig.

Er is ook een stroomschema beschikbaar dat ingaat op een rechterlijke machtiging voor deze doelgroep.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen