• 1 augustus 2019

Wanneer een cliënt of contactpersoon een aanvraag heeft gedaan voor de Wlz, kan het zijn dat de medisch adviseur van het CIZ extra medische informatie nodig heeft om deze aanvraag te beoordelen. De medisch adviseur vraagt deze informatie per brief bij de desbetreffende huisarts op.

Het is voor het onderzoek van belang dat de extra medische informatie, die nodig is om een goede indicatie te stellen voor de Wlz, binnen 14 dagen door het CIZ wordt ontvangen. Om te voorkomen dat de aanvraag zonder deze belangrijke informatie wordt geïndiceerd, nemen wij telefonisch contact op met de betreffende huisarts van de cliënt. Wij vragen de huisarts of de brief is ontvangen en verzoeken de medische informatie zo spoedig mogelijk naar ons te sturen.

Mocht de brief die wij per post versturen niet zijn ontvangen, dan sturen wij deze nogmaals. Bij voorkeur sturen wij de brief als bijlage via een beveiligde e-mail. Hiervoor hebben wij een e-mailadres van de huisartsenpraktijk nodig. Als het niet mogelijk is via een beveiligde e-mail, dan sturen wij de brief alsnog per fax. U kunt als huisarts de informatie ook beveiligd naar ons mailen. Op onze website leest u hoe u dit kunt doen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Andere berichten uit deze nieuwsbrief

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen