• 28 mei 2020

Per 1 januari 2021 kunnen mensen met een psychische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz. Vanaf dit jaar is het CIZ gestart met de indicatiestelling van deze doelgroep, het streven is dit op 1 oktober gereed te hebben.

Om dit op tijd te realiseren, maken relatiebeheerders van het CIZ vanaf eind 2019 afspraken met zorgaanbieders voor het indienen van de aanvragen. Ook hebben we een prognose opgesteld ten aanzien van de aanvraagstroom.

Op basis van het eerste kwartaal van dit jaar, blijkt dat er minder aanvragen binnenkwamen dan op basis van de prognose werd verwacht. Wel was er in deze maanden een duidelijk stijgende lijn zichtbaar. In de maand april kwam de daadwerkelijk aanvraagstroom bijna overeen met de prognose. Sinds half april is de aanvraagstroom stabiel; al is er hinder van de coronacrisis.

Waar staan we nu?

Het CIZ verwacht dit jaar 16.000 aanvragen te ontvangen en te behandelen. Op 24 mei jl. was ongeveer 37% van dit aantal daadwerkelijk ingediend. Hieruit blijkt dat er op dit moment, ondanks de toename in de aanvraagstroom, nog steeds een achterstand is. Desondanks blijft het streven om op 1 oktober klaar te zijn met de (her)indicaties. Het CIZ wil vóór deze datum zo veel mogelijk aanvragen hebben ontvangen en zo veel mogelijk indicaties hebben gesteld. Dit is van belang voor cliënten, zorgkantoren, zorgaanbieders en gemeentes.

Voor cliënten en zorgaanbieders is het belangrijk dat zij tijdig weten wat zij in 2021 kunnen verwachten. Zorgkantoren hebben een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld nodig van de gestelde indicaties. Zo kunnen zij de contractering op tijd afronden en ervoor zorgen dat per 01-01-2021 alle cliënten met de juiste financiering op de juiste plek zitten. Gemeentes hebben een compleet beeld nodig, onder andere voor de financiering en contractering van zorg binnen de Wmo. Alleen samen met gemeentes, zorgkantoren, zorgaanbieders en cliënten kunnen wij deze streefdatum behalen en iedereen tijdig duidelijkheid verschaffen.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of het algemene nummer van het CIZ (088- 789 1000).

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen