• 28 oktober 2021

Het is nu niet verantwoord om de Wlz open te stellen voor kinderen (jonger dan 18 jaar) met een psychische stoornis, die hun hele leven permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben om ernstig nadeel te voorkomen. Zo stelt Paul Blokhuis.

Dat blijkt uit de brief die staatssecretaris Blokhuis op 15 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de zorg aan deze jongeren, op basis van de Jeugdwet. Net zoals nu.

Openstellen Wlz niet verantwoord

In de Kamerbrief licht staatssecretaris Blokhuis zijn besluit uitgebreid toe. Uit intensief onderzoek en gesprekken met het CIZ en organisaties in het veld, blijkt dat onder meer niet kan worden voldaan aan de voorwaarden die de Tweede Kamer in 2019 heeft gesteld voor toegang tot de Wlz voor deze groep jeugdigen. Daarbij gaat het om aard en omvang van de doelgroep, de uitvoeringsconsequenties en de financiële consequenties, waarbij budgettaire neutraliteit het uitgangspunt is.

Wlz geen garantie voor passende zorg

Verder blijkt uit nader onderzoek dat een overgang naar de Wlz geen garantie biedt op een passend zorgaanbod. Ook onder de Wlz zal het namelijk niet altijd eenvoudig zijn om meteen passende hulp en een passende plek te vinden. Er is nu al sprake van schaarste. Het gaat bij de zorg aan deze jongeren daarnaast heel vaak om zorg op maat.

Daarnaast zou een deel van de jeugdigen geen integraal pakket aan zorg meer ontvangen na toelating tot de Wlz, maar zorg deels vanuit de Wlz en deels vanuit de Jeugdwet ontvangen.

Bron: Regelhulp
Toegang tot Wlz voor jeugd met psychische zorgvraag | Toegang tot Wlz voor jeugdige ggz-cliënten | Regelhulp - Ministerie van VWS

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website