• 23 september 2021

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in juli uitspraken gedaan over de bevoegdheid van het CIZ om indicaties die eerder zijn afgegeven, in te trekken of te herzien.

De CRvB is de hoogste bestuursrechter van Nederland voor Wlz-zaken. Op dit moment onderzoekt het CIZ wat de gevolgen zijn van de uitspraken van de raad voor de indicatiestelling. De komende tijd behandelt de CRvB nog een aantal zaken. Christa Klijn, bestuursvoorzitter van het CIZ: ‘We verwachten dat de uitspraken in de zaken die nog worden behandeld, ons duidelijkheid geven over hoe we in de toekomst omgaan met herindicaties. Wij zijn niet van plan om onze indicatiecriteria anders toe te passen als er voor een cliënt voor de eerste keer een Wlz-indicatie wordt aangevraagd’.

Zodra er duidelijkheid is, communiceren we hierover via de CIZ info en de website van het CIZ.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen