• 23 september 2021

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in juli uitspraken gedaan over de bevoegdheid van het CIZ om indicaties die eerder zijn afgegeven, in te trekken of te herzien.

De CRvB is de hoogste bestuursrechter van Nederland voor Wlz-zaken. Op dit moment onderzoekt het CIZ wat de gevolgen zijn van de uitspraken van de raad voor de indicatiestelling. De komende tijd behandelt de CRvB nog een aantal zaken. Christa Klijn, bestuursvoorzitter van het CIZ: ‘We verwachten dat de uitspraken in de zaken die nog worden behandeld, ons duidelijkheid geven over hoe we in de toekomst omgaan met herindicaties. Wij zijn niet van plan om onze indicatiecriteria anders toe te passen als er voor een cliënt voor de eerste keer een Wlz-indicatie wordt aangevraagd’.

Zodra er duidelijkheid is, communiceren we hierover via de CIZ info en de website van het CIZ.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website